I Romerbrevet 3:25-26 skriver Paulus:

Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.

De ovenstående vers er måske de vigtigste vers i Bibelen. Gud er både retfærdig og frikender skyldige. Gud er fuldstændig retfærdig! Og han retfærdiggør de ugudelige!

“Er det nu også sandt?” spørger du.

Ja! Gud er en retfærdig dommer, der frikender skyldige!

Det er ikke enten/eller! Det er begge dele – han er både retfærdig og frikender skyldige. Selvom Gud frikender skyldige, pådrager han sig ikke skyld ved at frikende dem. Dette er verdens bedste nyheder!

Ham (Jesus) der ikke kendte til synd, har [Gud] gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i [Jesus] (2 Kor 5:21). Jesus tog vores synd. Vi modtager hans retfærdighed ved troen på ham.

Det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet” (Rom 8:3). Hvis kød? Kristi kød. Hvis synd blev fordømt i dette kød? Vores synd blev til fordømmelse for Kristus. På vores vegne? Ja, på vores vegne er der nu ingen fordømmelse!

På sit legeme bar [Kristus] selv vore synder op på korset (1 Pet 2:24).

For også Kristus led én gang for menneskers synder som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden (1 Pet 3:18).

For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans (Rom 6:5).

Hvis den mest skræmmende nyhed i verden er, at vi er faldet ind under vores Skabers fordømmelse, og at Gud på grund af sin retfærdige karakter er forpligtet til at bevare værdigheden af sin egen herlighed ved at udgyde sin vrede over vores synd. så er den bedste nyhed i hele verden – evangeliet – at Gud har bestemt og gennemført en vej til frelse, som også bevarer:

  • Hans herlighed
  • Hans Søns ære
  • Hans udvalgtes evige frelse

Jesus Kristus kom til verden for at frelse syndere!

Del indlægget

Af Den 28. februar 2023Kategorier: Evangeliet, Retfærdiggørelse, Tro

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.