1. Det er bibelsk

Jesus etablerede den lokale kirke, og alle apostlene udførte deres tjeneste gennem den. Det kristne liv i Det Nye Testamente er et kirkeliv. Kristne i dag bør forvente og ønske det samme.

2. Kirken består af dens medlemmer

At være “en kirke” i Det Nye Testamente er at være medlem af kirken (læs gennem Apostlenes Gerninger). Du ønsker at være en del af kirken, fordi kirken er dem, som Jesus kom for at frelse og forsone med sig selv (ApG 20:28; Joh 17:19).

3. Kirkemedlemskab er en forudsætning for at tage del i nadveren

Nadveren er først og fremmest et måltid for den forsamlede menighed, dvs. for medlemmerne (se 1 Kor 11:20, 33). Og du ønsker at tage del i nadveren. At tage del i nadveren kan sammenlignes med et fodboldholds “kamptrøje,” som gør kirkens hold synligt for alle folkeslag.

4. Med kirkemedlemskab repræsenterer man officielt Jesus

Medlemskab er kirkens bekræftelse på, at du er en borger i Kristi rige og dermed en repræsentant for Jesus i verden. Og du ønsker at være en officiel repræsentant for Jesus. Tæt forbundet med det punkt går vi videre til det næste.

5. Kirkemedlemskab er sådan du erklærer din højeste troskab

Dit medlemskab af “holdet,” som bliver synligt, når du bærer “kamptrøjen,” er et offentligt bevis på den højeste loyalitet – at du tilhører Jesus. Prøvelser og forfølgelse kommer i det kristne liv, men dit eneste svar til det bør være: “Jeg er på vinderholdet med Jesus.”

6. De bibelske metaforer og billedsprog kommer til udtryk i kirkemedlemskabet

Det er i sammenhæng med den lokale kirkes strukturer og gensidige ansvarlighed, at kristne udlever eller fremviser, hvad det vil sige at være “Kristi legeme,” “den levende Guds tempel,” “Guds familie” osv. (se 1 Kor 12; 2 Kor 6:16-18). Og hvem ønsker ikke at opleve Kristi legemes indbyrdes sammenhold, Guds tempels åndelige fylde og Guds families tryghed, inderlighed og fælles identitet?

7. Kirkemedlemskab er sådan du tjener andre kristne

Medlemskab hjælper dig med at vide, hvilke kristne du specifikt er ansvarlige for at elske, tjene, advare og opmuntre. Det gør dig i stand til at opfylde dit bibelske ansvar over for Kristi legeme (se f.eks. Ef 4:11-16, 25-32).

8. Kirkemedlemskab er sådan du efterligner kristne lederes tro

Medlemskab hjælper dig med at vide, hvilke kristne ledere du er kaldet til at følge og adlyde. Det giver dig mulighed for at udleve dit bibelske ansvar over for dem ved at adlyde og efterligne dem (se Hebr 13:7, 17).

9. Kirkemedlemskab hjælper kristne ledere med at lede

Medlemskab gør det muligt for kristne ledere at vide, hvilke kristne de skal “stå til regnskab” for (ApG 20:28; 1 Pet 5:2).

10. Kirkemedlemskab muliggør kirketugt

Kirkemedlemskab danner de bibelske rammer for at udøve kirketugt på en ansvarlig, vis og kærlig måde (1 Kor 5:1-12).

11. Kirkemedlemskab giver struktur til det kristne liv

Kirkemedlemskab giver faste rammer for at “adlyde” og “følge” Jesus sammen med andre kristne, hvor der faktisk udøves autoritet over os (se Joh 14:15; 1 Joh 2:19; 4:20-21).

12. Medlemskab opbygger et godt vidnesbyrd og byder folk fra hele verden velkommen

Medlemskab sætter Kristi herredømme til skue for hele universet (se Matt 5:13; Joh 13:34-35; Ef 3:10; 1 Pet 2:9-12). Medlemskab i kirken skaber et fællesskab, der indbyder folk fra alle lande at leve et mere dedikeret liv for Herren.

Note: Oplægget er fra Jonathan Leemans bog om kirkemedlemskab.

Del indlægget

Af Den 2. maj 2023Kategorier: Kirkemedlemskab, Kirken

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.