Hvis du fortryder dit køb på nordichopepress.dk, har du fuld returret. Du kan sende alle varer retur inden for 14 dage efter, du har modtaget dem. Varer skal sendes tilbage i samme stand, som da du fik dem, vedlagt en kopi af din faktura. Du betaler selv returneringsomkostningerne. Vi tilbagebetaler det beløb, du har betalt for varerne.

Reklamationsret

Skulle en vare være beskadiget eller fejlbehæftet ved modtagelse, så kontakt os med det samme på [email protected]. Vi sørger for at sende en erstatningsvare til dig, såfremt den er på lager. I tilfælde af, at vi ikke kan sende en erstatningsvare, refunderer vi det fulde beløb til dig inden for 8-10 arbejdsdage.