Selvom der er omkring 21 millioner på USA’s universiteter og colleges, er det ikke så meget selve antallet der betager mig. Det er værdien der ligger i denne betydningsfulde tid. Livsvigtig indsigt bliver integreret. Der bliver sat mål for fremadrettede planer og den drivkraft og energi der former fremtiden – både her og hinsides, bliver ofte fundet og forankret i denne vigtige fase i livet.

De såkalde livsfaser: “ungdomsårene” og “voksenårene” har ikke altid eksisteret. Faserne er et produkt af den moderne verden (før var du enten barn eller voksen).

Teenage- og ungdomsårene som udtryk for en bestemt livsfase er i høj grad opfundet i det 20. århundrede, som er opstået som følge af ændringer i masseundervisningen, lovgivningen om børnearbejde, urbanisering og forstadsdannelse, masseforbrug og medierne. På samme måde er der i de seneste årtier opstået en ny, tydelig og vigtig livsfase i vores kultur, som ligger mellem teenageårene og det egentlige voksenliv, og som har omformet betydningen af selvet, ungdommen, relationer og livsforpligtelser samt en række adfærdsmønstre og dispositioner blandt de unge. Det, der er opstået i denne nye situation, er på forskellig vis blevet betegnet som udvidet ungdomsliv, ung voksenalder, tyveårige og begyndende voksenliv (Christian Smith, “Getting a Life”).

På grund af fremkomsten af denne nye livsfase – der ikke blot er defineret af alder, men også af kulturelle forventninger, pres fra jævnaldrende, uddannelseskrav, økonomiske krav og en selvforståelse defineret af medierne – er sandsynligheden for at spilde tiden i denne periode stor.

At finde indsigt, mål og energi

Når jeg bruger udtrykket “spilde,” mener jeg ikke blot at spilde tiden med overdreven underholdning. Jeg mener, at man ikke opnår at finde den indsigt, der virkelig skaber livs-integritet. Eller det mål, som vil give ufortrødent retning i livet. Eller den energi, der skal bære en frugtbart gennem hele livet – og hinsides.

Dette fejltrin er tidspildet over alt tidspild i livets universitets år.

Livs-integrerende indsigt. Livs-retledede mål. Livs-styrkende energi. Ja, for millioner af studerende er disse værdier indstillet i denne fase af deres liv. Sammenligner du dit liv med et rumskib der bliver skudt afsted fra jorden og disse værdier er indstillet forkert fra starten, vil du komme ud af kurs.

Men hvad er den indsigt, det mål og den energi, jeg vil fremhæve?

  • Den livs-integrerende indsigt er opdagelsen af, at Guds ord, Bibelen, er den eneste sande og fuldstændig pålidelige visdom til at forme hele livet.
  • Det livs-retledede mål er opdagelsen af, at den dybeste mening findes i at ophøje Jesu Kristi herlighed og majestæt.
  • Den livs-styrkende energi er opdagelsen af, at den daglige tillid til Helligåndens nådige kraft er nøglen til al varig frugtbarhed i livet.

Ja, Gud er barmhjertig, og mange mennesker gør ovenstående opdagelser senere i livet. Det priser jeg ham for. Men det er overraskende, hvor mange millioner der får indstillet deres værdier i studietiden, både på godt og ondt.

Bøn for en stor vækkelse

Jeg læste for nylig Greg Livingstones selvbiografi: You’ve Got Libya: A Life Serving the Muslim World. Greg Livingstones er grundlæggeren af Frontiers. Selvbiografien er fyldt med livslektioner. Den vækker troen. Den giver håb. Og den fortæller historien om et skæbnesvangert øjeblik på college, hvor den unge, visionære George Verwer sagde til den unge, formålsløse Greg Livingstone på et bønnemøde for nationerne: “Du tager Libyen.”

Verden vil aldrig blive den samme igen. At Gud tog disse to studerende og brugte dem til at skabe to massive missionsorganisationer: Operation Mobilization og Frontiers, er et vidnesbyrd om, hvor betydningsfuld den studietid er.

Jeg takker Gud for, at mit eget sind og hjerte blev grebet af Ham under min studietid. Da jeg var mellem 18 og 25 år blev værdierne sat for mit eget liv. Sikke en gave! En kilde til alt-omfattende indsigt, et alt-styrende, aldrig fortrydeligt mål, en uudtømmelig energi, som ikke var min egen.

Og hvilket privilegium at have set Gud velsigne de store tjenester for studerende: Cru, InterVarsity, Navigators, Campus Outreach og konferencer som Passion, Urbana, CROSS og utallige kristne skoler. Og nu oplever jeg glæden ved at nå ud til tusindvis af studerende gennem DesiringGod.org og glæden ved at være leder af Bethlehem College & Seminary, som er en gave, jeg fik uventet, der fylder hele mit liv.

I år 2025 vil der ifølge et skøn være 262 millioner studerende indskrevet på videregående uddannelser på verdensplan. Bed sammen med mig om, at Gud vil bringe en stor vækkelse af indsigt, der virkelig integrerer livet for de unge. Bed også for dem at de finder livsmålet der giver retning uden fortrydelse. Og bed for at de må nå til erkendelse af Helligåndens livgivende energi som er drivkraften for livet nu – og hinsides.

Må Bibelen, Kristi herlighed og Helligåndens kraft blive de dominerende realiteter for millioner af studerende.

Del indlægget

Af Den 15. august 2023Kategorier: Bøn, Ungdomsliv

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.