Før jeg flyttede tilbage til Danmark, arbejdede jeg dagligt på det pastorale team i vores menighed The Bridge Bible Fellowship i Reseda i Californien.

I nærheden af vores kirkebygninger ligger to store universiteter med tusindvis af studerende. Det ene universitet hedder “Pierce College” og har ca. 20 tusinde studerende. Det andet hedder California State University Northridge og har næsten 40 tusinde studerende.

En del af mit arbejde bestod i at finde gode steder, hvor vi kunne nå de fortabte med evangeliet – og universiteter er et perfekt sted at “fiske” efter mennesker.

En venskabelig samtale med en muslim

Jeg husker en samtale, jeg engang havde med en studerende ved navn Moid.

Moid identificerede sig selv som en muslim på baggrund af sin opvækst, men han betragtede ikke sig selv som en hengiven muslim – ligesom sine forældre.

Efter at vi havde talt i et par minutter, fandt vi en bænk ved et græsareal, hvor vi kunne tale sammen. Jeg ville gerne lære Moid bedre at kende, så jeg stillede ham personlige spørgsmål om hans uddannelse og baggrund. Efter et stykke tid drejede jeg samtalen over på hans muslimske tro og spurgte, om han ville forklare mig, hans perspektiv på Kristus og Bibelen.

Moid gav mig et typisk muslimsk svar – han mente, at Jesus blot er en profet sendt af Gud, og at Muhammed var Guds sidste profet. Jeg fornemmede, at Moid prøvede at undvige mine spørgsmål, men jeg fortsatte og spurgte ind til hans syn på Bibelens budskab om Kristi død, begravelse og opstandelse.

Som forventet sagde Moid, at han ikke troede på, at Jesus døde på korset.

Derefter rejste han en af de mest almindelige indvendinger mod Bibelens pålidelighed. Ligesom mange andre sagde han, at “Bibelen er blevet oversat og omskrevet så mange gange, at den er fuld af fejl, og derfor kan man ikke stole på den.”

En anderledes apologetisk tilgang

Jeg hører ofte kristne øjeblikkeligt afvise sådanne indvendinger ved at svare, at Bibelen er Guds ord og dermed pålidelig.

Et sådant svar er helt korrekt. Jeg mener dog ikke, at det tager ordentligt fat på personens indvending. Vi skal altid huske, at en indvending afslører en persons forståelse af noget, uanset om han eller hun har ret eller ej. Hvis de tager fejl eller er forkert informeret, kan jeg godt lide at følge 1 Petersbrev 3:15, hvor apostlen Peter instruerer os i at:

Hellige Kristus som Herre i jeres hjerter, idet I altid er rede til at forsvare jer over for enhver, der beder jer redegøre for det håb, der er i jer, men med mildhed og ærbødighed.

Selvom det er rigtigt at give enkle svar som: “Bibelen er Guds ord og derfor pålidelig,” foretrækker jeg at give et mere fyldestgørende svar for at hjælpe personen med at forstå det underliggende problem med indvendingen og tålmodigt undervise dem og korrigere deres tankegang:

Og en Herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer og finde sig i ondt (2 Tim 2:24).

Svar på indvendingen

I min samtale med Moid ønskede jeg først at sikre mig, at jeg forstod hans indvending korrekt. Derfor spurgte jeg: “Tror du, at Bibelen blev skrevet på ét sprog, derefter oversat til et andet sprog, derefter oversat til et andet sprog og så videre, indtil den til sidst blev oversat til engelsk?”

Moid svarede mig med et rungende “Ja.”

På baggrund af hans tro sagde jeg til ham, at jeg bestemt forstod, hvorfor han tvivlede på Bibelens pålidelighed, fordi der kunne have sneget sig mange fejl ind i sådan en oversættelsesproces. For at give hans skepsis mere vægt delte jeg en analogi, der er kendt som “telefon-legen.”

Bibelen er ikke blevet omskrevet gennem historien

Jeg sagde: “Forestil dig, at du sidder i en cirkel med 10 andre studerende. Den første studerende deler en sætning med personen til højre for ham, som så fortæller den til personen ved siden af ham og så videre, indtil den sidste person har fået sætningen fortalt. Han eller hun deler derefter sætningerne med alle den har som regel intet med den oprindelige sætning at gøre, fordi den er blevet ændret (fordrejet) undervejs rundt i cirklen.

“Tror du, at det afspejler Bibelens oversætningsproces,” spurgte jeg Moid.

Han svarede igen: “Ja!”

Så sagde jeg til ham: “Det er ikke sådan, Bibelen er oversat. Bibelen er ikke blevet omskrevet gennem historien. Tag f.eks. Det Nye Testamente. Det blev oprindeligt skrevet på græsk. Selvom vi ikke har de originale håndskrifter, har vi tæt på 6.000 kopier af de græske håndskrifter. Disse manuskripter blev lavet inden for en kort periode efter de originale dokumenter og stemmer næsten 100% overens med hinanden. Det er derfor acceptabelt at sige, at vi har en meget præcis samling af kopier af de originale dokumenter.

6.000 pålidelige græske håndskrifter

Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt, at vi har næsten 6.000 græske håndskrifter, der stemmer overens med hinanden? Fordi når vi oversætter Bibelen, oversætter vi den ikke fra én oversættelse (f.eks. King James Version) af en anden oversættelse (den latinske Vulgata) og af en tredje oversættelse (græsk version). Vi oversætter altid direkte fra originalsproget til dansk eller andre sprog.

Jeg sagde til Moid: “Som du kan se, er det en proces i ét trin for at sikre den bedste, mest pålidelige og nøjagtige oversættelse af teksten.” Det danske Nye Testamente er oversat fra græsk. Det engelske Nye Testamente er oversat fra græsk. Og tro det eller ej – det russiske Nye Testamente er oversat fra græsk. Der er ingen mellemled i oversættelsen.

Vores oversættelser er derfor troværdige og afspejler, hvad teksten oprindeligt sagde – vi har omkring 6.000 græske dokumenter til at bekræfte dette. Det svarer til en mand, der afgiver en erklæring foran en dommer med 6000 vidner til at bekræfte sandheden i sin erklæring. Ingen dommer, som er ved sine fulde fem, ville afvise et sådant bevis.

Hvorfor skulle vi så gøre det, når det drejer sig om Bibelens pålidelighed?”

Forhindringen blev fjernet

Moid havde ikke hørt dette argument før, og det synes at tilfredsstille hans skepsis. Han gjorde ikke indsigelse mod Bibelens pålidelighed igen, da vi fortsatte vores samtale. Tværtimod var han mere åben og nysgerrig efter at lære, hvad evangelierne siger om Jesu mirakuløse fødsel, liv, død og opstandelse.

Om Moid havde accepteret mit argument eller ej, ville ikke have ændret på Skriftens sandhed og pålidelighed. Men ved at give Moid et mere fyldestgørende svar på hans indvending og ved at hjælpe ham med at forstå den faktiske oversættelsesproces – blev en forhindring fjernet, hans perspektiv blev ændret og han blev åben for at tale om, hvad Bibelen lærer om Jesus som Guds søn.

Moid fortsatte med at have mange gode spørgsmål. Og jeg mødtes med ham hver uge, indtil hans skole flyttede ham til en anden stat.

Husk ham endelig i jeres bønner – bed om, at Gud vil åbne hans hjerte for evangeliet, ligesom han gjorde med kvinden – Lydia i Apostlenes Gerninger 16:14:

Og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purpurhandler fra byen Thyatira, lyttede til alle Paulus’ ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig.

Del indlægget

Af Den 10. februar 2023Kategorier: Bibelen, Bibeloversættelse, Evangelisation

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.