Hvad betyder det at få en åben dør til at tale om evangeliet?

Forestil dig et øjeblik, at en kollega spørger dig:

Hvad er det der evangelium, som I kristne bliver ved med at tale om?

I har begge en kort pause, og du har ikke lang tid til at forklare det. Han vil have det bedste resumé på et minut. Hvad vil du sige?

De to synsvinkler

Jeg indrømmer, at en sådan situation er hypotetisk, men det er ikke langt fra virkeligheden. Det er typisk sådan, vi har mulighed for at tale om evangeliet i en-til-en-situationer. Gør det kortfattet og kom ind til kernen i budskabet. Evangeliet er trods alt et budskab. Det udtrykkes i ord og kan sammenfattes uden at skulle opsummere alle 66 bøger i Det Gamle og Det Nye Testamente. Kevin De Young og Greg Gilbert hjælper os med en klar forståelse i deres bog: What Is the Mission of the Church?

Der forklares to synsvinkler i bogen i kapitel fire, gennem hvilke vi kan forstå, hvordan evangeliet formuleres i Skriften:

  1. Der er den brede vinkel, der betragter alle Guds løfter om at genoprette retfærdigheden og omskabe verden.
  2. Og så er der zoom-vinklen, som fokuserer på Jesu død og opstandelse for at frelse syndere.

Disse to synsvinkler fokuserer begge på evangeliet, blot fra forskellige vinkler. Begge besvarer spørgsmålet om, hvad evangeliet er, men i en mere detaljeret form. På dette mere detaljerede niveau forklarer De Young og Gilbert, at den brede vinkel besvarer spørgsmålet: “Hvad er hele kristendommens gode nyhed?” – mens zoom-vinklen besvarer spørgsmålet: “Hvad er budskabet, som en person skal tro på for at blive frelst?” (93). Begge er vigtige spørgsmål. Og vi kan svare på begge spørgsmål med ordet “evangelium,” som betyder et godt budskab, de gode nyheder eller et glædeligt budskab (græsk: euangelion), og som bruges ca. 76 gange i Det Nye Testamente.

Zoom ind på evangeliet om Jesus

Men der er mere til sagen. Af disse to synsvinkler må den ene nødvendigvis altid være en del af den anden. Zoom-vinklen – det vil sige evangeliet om korset, må altid være en del af den bredere forklaring. Uden Jesu død og opstandelse for at frelse syndere, kan der ikke skabes en ny verden. Uden syndernes forladelse for dine  og minde synder – fordi Jesus døde i vores sted – er der ikke rigtig noget samlet “godt budskab” om noget som helst. At Jesus døde på korset og opstod fra de døde for vores synder er, så at sige hjerteslaget, centrum i budskabet. Det er det, man skal sige.

Og når du så kan det – ved at opsummere begge synsvinkler, hvorigennem Bibelen forklarer evangeliet – kan du formidle begge dele. Den Jesus, som vi er forenet med i Romerbrevet 6 med brevets personlige implikationer, er den samme Jesus, som vi i sidste ende møder i Romerbrevet 8 med de altomfattende løfter.

Så tilbage til den medarbejder, vi skal vidne evangeliet for på 1 minut. Jeg kunne sige noget i retning af dette:

Evangeliet er, at Jesus Kristus kom til jorden for at dø for vores synder. Han blev oprejst fra de døde, og Han sidder på tronen som alles Herre. Og når vi omvender os og tror på Ham, bringer Han os ind i et fællesskab med Gud, ved sin Ånd, og gør os til nye skabninger – egnet til en ny verden.

Del indlægget

Af Den 7. november 2023Kategorier: Evangeliet, Evangelisation

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.