For at opfylde Jesu befaling om at gøre alle folkeslag til disciple, som du finder i Matthæusevangeliet 28:19-20, skal kirkerne:

1. Frimodigt forkynde evangeliet

Hvis en kirke ønsker at nå verden med evangeliet, må den begynde med at evangelisere sine naboer. Første skridt: Forkynd evangeliet klart og tydeligt til alle kirkens offentlige gudstjenester.

2. Lære folk at adlyde alt, hvad Jesus befalede

Missionsbefalingen er en befaling om at gøre mennesker til Jesu disciple. Det betyder at lære dem at adlyde, efterligne og følge Jesus (Matt 28:20; Mark 8:34-38). Disciple, der vokser åndeligt, er bedre vidner.

3. Udruste hvert medlem til personligt at evangelisere

Pastoren bør ikke være den eneste der evangeliserer. En kirke bør oplære og opmuntre alle sine medlemmer til at dele evangeliet.

  • Afhold f.eks. søndagsskole kurser, der underviser i evangelisation.
  • Gør brug af evangelisk materiale (f.eks. tag kurser som Christianity Explored og Living Waters: Biblical Evangelism) som udruster til personlig evangelisering.
  • Bed regelmæssigt sammen med kirken for jeres evangelistiske arbejde.

4. Søge efter muligheder for at samarbejde med missionærer i andre lande

Kirkerne bør ikke kun stræbe efter at vidne for deres naboer, men også at nå steder, hvor Kristus ikke er blevet kendt (Rom 15:20). Søg derfor efter samarbejdspartnere med ligesindede brødre og søstre, som allerede arbejder i et andet land.

5. Bede for, at Gud vil oprejse kirkemedlemmer, som vil bringe evangeliet til andre nationer

Den enkelte kirkes situation vil være forskellig, men enhver kirke bør bede om, at Gud vil oprejse nogle af dens egne folk til at arbejde som missionærer i udlandet.

Del indlægget

Af Den 28. april 2023Kategorier: Evangeliet, Evangelisation, Kirken, Missionsbefalingen

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.