Ifølge Bibelen er den lokale kirkes mission at forkynde, bevare og fremvise evangeliet.

Forkynde evangeliet

Jesus pålagde apostlene at forkynde evangeliet for alle folkeslag (Matt 28:18-20), og Han etablerede kirken for at udføre samme opgave. At forkynde evangeliet er centralt for kirkens mission (2 Tim 2:15, 4:2).

Bevare evangeliet

Paulus kalder kirken for sandhedens søjle og grundvold (1 Tim 3:15). Kirken har til opgave at bevare det sande evangelium til alle tider (1 Tim 1:3-4; 2 Tim 1:1; Tit 1:9). Det gør kirken ved trofast at forkynde evangeliet, modbevise falsk lære og opretholde sund lære og moralsk renhed blandt sine medlemmer.

Fremvise evangeliet

Paulus siger, at Gud gør sin visdom kendt for magter og myndigheder i himmelske steder gennem kirken (Ef 3:10). Gennem medlemmernes hellige liv og deres enhed på trods af forskellige funktioner, nådegaver og personligheder (1 Kor 12:12-26) – er kirken kaldet til at være en levende fremvisning af det evangelium, som den prædiker.

Del indlægget

Af Den 25. april 2023Kategorier: Evangelisation, Kirken, Missionsbefalingen

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.