Omvendelse (“conversion” på engelsk) er en U-vending i et menneskes liv. Det betyder, at du med hele din person vender dig væk fra synden og hen til Kristus for at blive frelst:

 • Fra selvtilbedelse og afgudsdyrkelse til at tilbede den ene sande Gud.
 • Fra at stole på din egen retfærdighed til at modtage Kristi tilregnede retfærdighed i tro.
 • Fra at være herre over dit eget liv til at Gud er Herre i dit liv.

Gud vækker åndeligt døde

Omvendelse er det, der sker, når Gud vækker de åndeligt døde, gør dem i stand til at omvende sig fra deres synd og tro på Kristus.

 • Når Jesus kalder dig til at omvende dig og tro, kalder Han dig til at være radikalt anderledes i det, du tror og gør (Mark 1:15).
 • Når Jesus kalder dig til dagligt at omvende dig betyder det, at du dagligt må fornægte dig selv, tage dit kors op¹ og følge Ham (Luk 9:23).
 • For at du kan omvende dig, må Gud skabe troen i dig, give dig et nyt hjerte og et nyt liv (Ef 2:1; Rom 6:17; Kol 2:13; Ez 36:26; Ef 2:8; 2 Tim 2:25).

Omvendelse er ikke

 1. En enkeltstående hændelse uden betydning for, hvordan du lever. Omvendelse sker øjeblikkeligt, og i det øjeblik sker der en radikal ændring i dit liv. Dit liv bør se anderledes ud derefter. En ny åndelig kamp begynder mod fristelserne, synden og Satan.
 2. En rejse uden mål. Nogle oplever en længere konverterings-fase forud for frelsen, men den involverer altid en forpligtende beslutning om, at du omvender dig fra synden og tror på Kristus – hvilket sker umiddelbart efter at Gud har givet dig et nyt liv og har vakt dig op fra at være åndeligt død i dine synder.
 3. Valgfrit. I Apostlenes Gerninger 17:30 står der, at Gud befaler alle mennesker overalt at omvende sig. Omvendelse kan aldrig påtvinges mennesker, men den er absolut nødvendig for at blive frelst.
 4. En samtale. Selvom kristne bør formidle evangeliet ydmygt, er målet ikke bare at have en behagelig informativ samtale med de fortabte. Vi skal kalde alle til omvendelse fra deres synd – og de må stole på Kristus for at blive frelst.
 5. En overfladisk bøn. At bede er helt sikkert en del af din omvendelse, men vi skal passe på med ikke at friste folk til at stole på en bøn, de eller du måske har fremsagt med tomme ord.

 


1 At tage sit kors op betyder, at du endda skal være villig til at dø som et vidne for Jesus.

Del indlægget

Af Den 11. april 2023Kategorier: Frelse, Kirken, Omvendelse, Tro

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.