1. Læs teksten for at finde frem til forfatterens mening – ikke din egen

Når vi læser, vil vi gerne vide, hvad en forfatter ønskede at formidle med det, han skrev. Han havde en hensigt, da han skrev teksten. Denne hensigt er fastlagt, og bygger på en fortidig, objektiv begivenhed i historien. Vi læser ikke bare for at få subjektive oplevelser, men vi læser for at forstå den underliggende, objektive sandhed.

Det, der umiddelbart falder mig ind, når jeg læser, er ikke altid tilstrækkeligt. Selve meningen med et ord, et bogstav eller en sætning er det, som forfatteren ønsker, at vi skal forstå. Derfor er målet med al god læsning, at nå frem til meningen med det forfatteren vil sige med teksten.

2. Stil spørgsmål for at åbne Bibelens rigdom op

Når vi læser, tænker vi ofte ikke dybere over indholdet, medmindre vi står over for et problem, der skal løses, et mysterium, der skal tydes eller et puslespil, der skal samles. Det er først, når vores hjerne bliver udfordret, at vi skifter fra passiv til aktiv læsning. Uden denne udfordring kan vi nemt overse dybere indsigter i teksten. Ved at stille os selv spørgsmål, skaber vi en form for problemstilling eller et mysterium, som vi så søger at besvare. Dette betyder, at vanen med at stille spørgsmål aktiverer og fastholder vores tænkning. Det stimulerer vores sind under læsningen og hjælper os med at dykke ned i tekstens sande betydning.

Jeg antager aldrig, at Bibelen er inkonsekvent. Jeg går ud fra, at jeg ikke altid ser alt, hvad jeg har brug for at se.

1. Stil spørgsmål til ord

Stil spørgsmål vedrørende definitioner. Hvad betyder ordet i netop denne sætning? Husk altid, at det er forfatterens intention med ordet, vi søger at forstå, ikke vores egen fortolkning. Det betyder, at ord kan have forskellige betydninger afhængigt af sætningen.

2. Stil spørgsmål til fraser

En frase er en gruppe ord uden et udsagnsord, som beskriver en handling, en person eller ting. Lad os tage et skriftsted fra Romerbrevet 8:13: “Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” Stil spørgsmålet: “Hvordan dræber vi legemets gerninger?” Vi dræber legemets gerninger “ved Ånden,” som beskriver aktiviteten. Dette fortæller os, hvordan vi dræber synden i vores liv – ved Helligåndens hjælp. Undersøg nøje sætninger som disse og stil spørgsmål til, hvad de specifikt forklarer.

3. Spørg om forhold mellem propositioner

En proposition er en gruppe af ord med et subjekt (grundled) og et udsagnsord. Hvordan propositioner relaterer til hinanden, er et af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille. Ofte vil der være et lille bindeord, som rummer svaret (f.eks. men, hvis, og, derfor, for, at og fordi). Nogle gange kan store forskelle i teologier hænge sammen med forståelsen af disse bindeord.

4. Spørg om hvordan konteksten hjælper med at definere betydningen af ord og sætninger

Du kan ikke nøjagtigt vide, hvad en proposition betyder, før du kender betydningen af ordene, og du kan ikke kende betydningen af ord, før du kender propositionens betydning. Dette danner en “cirkel,” af forståelse, men det er ikke en håbløs cirkel. Ord har en begrænset vifte af fælles betydninger. Kommer du til at fejlfortolke et ords betydning, vil konteksten (dvs. den omgivende tekst) ofte rette op på misforståelsen ved sætningens eller afsnittets afslutning. Selvom et ord kan have flere betydninger, vil konteksten og de omgivende sætninger, oftest klargøre, den specifikke betydning, som forfatteren ønskede at formidle.

5. Stil spørgsmål til teksten – hvordan den hænger sammen med andre dele i Bibelen

Vi er nødt til at spørge, hvordan den betydning, vi ser i et afsnit, passer sammen med andre afsnit. Er der svar at finde andre steder i Bibelen? Er der afsnit, der virker modstridende eller inkonsekvente? Når jeg støder på  en tilsyneladende konflikt mellem to vers eller afsnit, antager jeg aldrig, at Bibelen er selvmodsigende. Jeg antager, at jeg endnu ikke forstår alt det, jeg har brug for at forstå. Hvis jeg ikke har forstået nok til at forklare den åbenlyse uoverensstemmelse, vil det at stille flere spørgsmål sandsynligvis hjælpe mig til at forstå mere.

Vanen med at spørge, hvordan tekster i virkeligheden hænger sammen, når de i første omgang ikke ser ud til at gøre det – skaber en dybere og rigere kundskab om Gud og Hans veje.

6. Stil spørgsmål vedrørende anvendelse

Gud gav os ikke kun Bibelen for at give os en større viden, men også for at forvandle vores hjerter.

De bibelske forfatteres intention er ikke udelukkende, at vi skal opsamle viden. Deres formål er at vi skal leve efter og handle i overensstemmelse med det, der er skrevet i teksten. Derfor bør vi vænne os til at spørge, hvordan vi kan udleve Bibelens budskaber i vores daglige liv, kirker, vores relationer og i verden. At anvende disse tekster er en løbende proces.

Der findes mange måder at anvende en tekst på, og der er mange situationer og relationer, hvor den kan komme i spil. Vores opgave er ikke at kende hver eneste anvendelse, men bestræbe os på løbende at vokse i at anvende Bibelens lære i vores liv.

7. Stil spørgsmål vedrørende dine følelser – passende reaktioner fra hjertet

Målet med vores Bibellæsning er ikke kun teoretiske svar, men også hjertets svar. Hele spektret af menneskelige følelser er involveret når vi får svar på, hvad Bibelens ord betyder. Gud gav os Bibelen for at transformere vores hjerter – vores følelser. Ikke bare for at informere os eller for at give os mere viden. Guds ord æres ikke blot ved at blive forstået korrekt, men også ved at blive følt korrekt.

3. Når du læser Bibelen, skal du bede og spørge Gud om hjælp

Bed: “Far i Himlen i Jesu navn – vend mit hjerte til dit ord. Giv mig en længsel efter dine ord. Åbn mine øjne til at se dine undere i dit ord. Bøj min vilje, og giv mig en lydig Ånd, så jeg adlyder dine ord. Må du lede mit hjerte, så jeg får syn for hvem du er og for din vej for mit liv. Amen”

Del indlægget

Af Den 29. august 2023Kategorier: Bibelen, Bibelstudie

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.