Jeg var forbløffet (en ret sjælden hændelse). Denne fyr havde lige fortalt mig, at hans leder havde tildelt ham opgaven at udarbejde en plan for en ny kirkeplantning, og da han bad over det, sagde Gud til ham, at han kun skulle gøre brug af Jesu ord. Lad mig gøre det klart: Han sagde, at Gud sagde til ham, at han i sin planlægning vedrørende denne nye kirke kun skulle konsultere, reflektere over og citere Jesu ord.

Denne fyr var fuldtidsansat i en kristen organisation. Han var tydeligvis selv kristen. I modsætning til andre ansatte i denne organisation havde han også en Master of Divinity (teologisk uddannelse) fra et evangelisk seminarium. Han var altså blevet – må vi antage – omhyggeligt uddannet i teologi og bibelkundskab. Fordi han nu havde en ansvarsfuld stilling, må vi også antage, at han havde udført en troværdig og nyttig ledelse i en lokal kirke et eller andet sted. Og det var denne person, der stod der og fortalte mig i al oprigtig fromhed og simpel tro, at Gud havde sagt til ham, at han kun skulle konsultere Jesu ord i sin planlægning af en ny kirkeplantning.

Det Nye Testamente er fyldt med breve med instruktioner til kirkerne

Hvis du nogensinde har set de gamle amerikanske Keystone Cops-film fra 1912, hvor betjente med høje, runde hatte og knipler kommer farende ind på en scene i en overfyldt bil, stiger ud, farer rundt og samles på det samme sted og skaber kaos og humor – så har du en idé om, hvordan det føltes, og hvad der foregik i mit hoved, da jeg lyttede til denne ven (med undtagelse af humoren).

Jeg tænkte: “Jesus nævnte kun kirken udtrykkeligt to gange!” og “Der er mere end 20 andre bøger i Det Nye Testamente, der blev skrevet som breve til kirkerne for at instruere dem!” Jeg tænkte: “Hvordan har du fået dette ansvar?” og “Hvad har de lært dig på seminariet?” Jeg tænkte: “Hvordan har Gud fortalt dig det?” og “Hvad har Han ellers sagt?”

Der var mere. Jeg sagde intet, dels af overraskelse, dels på grund af frygt for, hvad jeg måske ville sige. Efter endnu et par kortfattede spørgsmål og fortravlede svar besluttede jeg mig for at sige noget simpelt om, at der var andre bøger i Det Nye Testamente, som Kristi Ånd har inspireret, især med henblik på at lede kirker. Jeg håbede, at han også ville overveje disse bøger, og så gik jeg hurtigt min vej. Jeg håbede ikke, at min akavethed var tydelig.

Skriften er tilstrækkelig i guddommelig vejledning

Det var samtaler som denne – og mange flere over de sidste par år – der på ny har opmuntret mig til at overveje vigtigheden af læren om Bibelens tilstrækkelighed. Bibelsk tilstrækkelighed var en af grundpillerne i den protestantiske reformation. En af de vigtigste stridspunkter mellem Romerkirken og reformatorerne var, om Gud havde lovet, at han fortsat ville give inspireret og ufejlbarlig undervisning gennem Peter og hans efterfølgere. Rom sagde, at det var det, som Jesus lærte i Matthæusevangeliet 16. Reformatorerne benægtede dette og sagde i stedet, at selve Skrifterne var tilstrækkelige til vores undervisning, dog ved hjælp af Helligåndens oplysning af vores sind. De lærte, at Skriften er tydelig – det vil sige klart forståelig – og tilstrækkelig. Emner der er vigtige for os, vil være ganske klare og ikke uklare. Og Skriften som helhed er fuldt ud dækkende til at opfylde vores behov for guddommelig vejledning.

Skriftens tilstrækkelighed er det jeg vil tage hånd om, selvom andre relaterede spørgsmål kan rejses.

Mens de evangeliske kirker og protestanterne som helhed er blevet ved med at lære dette – flankeret af den påståede Romerske Katolske Kirkes autoritet og tradition til højre og af kvækerne til venstre og deres subjektive krav på autoritet for enhver med et “indre lys” – er der vokset en anden tankegang frem inden for den evangeliske bevægelse. Mere i vores overfladiske religiøsitet end i vores skrevne teologi er den idé vokset frem, at Guds skrevne ord skal være Guds-personlige-ord-til-os gennem en form for kraftfuldt møde med ordet eller dets betydning. Idéen med at søge oplevelsen frem for sandheden i Guds ord er menneskeskabt. Den form for praksis finder du ikke anbefalet i sunde teologiske bøger, selvom den er promoveret af ny-ortodokse teologer som f.eks. Karl Barth.

Vi kan høre Guds tale til os i Bibelen

Jeg tænker også på en anden ven, der deltog i et evangelisk studenterfællesskab, hvor de studerende i to timer sang og bad alvorligt og indtrængende om, at Gud ville tale til dem, alt imens deres bibler lå uåbnede på deres siddepladser. Dette er problemet som: “Gud sagde til mig” – fromheden har for Skriftens tilstrækkelighed. Og når vi pastorer og ældste ikke forstår, at Skriften er tilstrækkelig, kan vi ikke blive overraskede, hvis vores kirkemedlemmer på den ene side i oprigtig søgen efter sandheden drager til Rom eller på den anden side er på jagt efter en eller anden form for tilstrækkelig autoritet med udgangspunkt i liberal subjektivisme. Især mormonerne udnytter de evangeliske kirkers svaghed når det kommer til at være uoplyst om Skriftens tilstrækkelighed.

Bibelens tilstrækkelighed er af afgørende betydning for pastorer og lærere

Dette spørgsmål af afgørende betydning især for os pastorer – vi som er klar over, hvor væsentligt bibeludlægning er for vores tjeneste. Skriftens tilstrækkelighed samt forståelsen af den, er den kontekst, indenfor hvilken vi hævder, fastholder og praktiserer Bibelens centrale betydning i kirkens liv.

Gode bibelske ressourcer om Bibelens tilstrækkelighed

For over 20 år siden, midt i en strøm af skriverier om Skriftens ufejlbarlighed, blev der kun skrevet lidt om Skriftens tilstrækkelighed. Det dukkede dog op i skriverier om reformatorernes syn på Skriften som du kunne læse det i R.C. Sprouls fine essay Sola Scriptura: Crucial to Evangelicalism i The Foundations of Biblical Authority, ed. James Montgomery Boice (Zondervan, 1978), s. 101-119.

For nylig har Wayne Grudem skrevet et fint kapitel om Skriftens tilstrækkelighed i sin Systematic Theology. De sidste sider af Wayne Grudems bog er dedikeret til læren om Skriftens tilstrækkelighed, og der er meget visdom i dem. Han hævder tydeligt, at:

Når vi står over for et problem af reel betydning for vores kristne liv, kan vi gå til Skriften med tillid til, at Gud ud fra dén vil give os vejledning til at løse problemet (s. 131).

For år tilbage skrev Timothy Ward en grundig gennemgang af traditionelle påstande om Skriftens tilstrækkelighed i lyset af nutidige hermeneutiske spørgsmål, “The Diversity and Sufficiency of Scripture,” Paul Helm & Carl Trueman, eds., The Trustworthiness of God: Perspectives on the Nature of Scripture (Eerdmans, 2002), s. 192-218.

Don Kistler har redigeret et mere populært bind Sola Scriptura (Soli Deo Gloria, 1995), hvor John MacArthur har et klart kapitel om “The Sufficiency of the Written Word” (s. 151-183). Banner of Truth har endnu engang tjent os godt ved at udgive et helt bind om emnet af Noel Weeks med den simple titel “The Sufficiency of Scripture” (1988). Og David King og William Webster har for år tilbage i samarbejde med os i 9Marks udgivet et trebindsværk, som forsvarer tesen om, at de tidlige kirkefædre troede og lærte, at Skriften var autoritativ og tilstrækkelig (Holy Scripture: The Ground and Pillar of Our Faith, 3 vols., (Christian Resources, 2001).

Flere bibelske blogindlæg om Bibelens tilstrækkelighed

9Marks hjemmesiden tilbyder vi dig nu en anden ressource, der så at sige kommer fra anden side. Vi anskuer ikke spørgsmålet om Bibelens tilstrækkelighed ud fra formuleringer der kommer fra Skriftens læresætninger. (I behandlingen af dette: se de bøger og artikler, der er nævnt ovenfor.) Vi behandler snarere spørgsmålet om Bibelens tilstrækkelighed ud fra den almindelige kristne, der undrer sig over, hvordan han, eller hun kan kende Guds vilje. Det er ofte ud fra kulturen i din menighed, at Skriftens tilstrækkelighed og dermed dens centrale betydning katastrofalt undergraves. Derfor bad vi vores egen Greg Gilbert om at gennemgå en række tekster (der findes mange flere), der i øjeblikket er udgivet om dette spørgsmål om at kende Guds vilje. Vi håber, at det er til hjælp for dig. Du er velkommen til at genoptrykke teksterne i dit kirkeblad – måske i en serie. Du skal bare angive kilden og henvise til 9Marks hjemmesiden.

Pastorer må forstå, overveje, forklare og undervise, at Skriften er tilstrækkelig

Hvis vi med vores pastorale arbejde forpligter os til at fokusere på at fodre “fårene” og lede dem ved Guds ord, så må vi hellere overveje, hvad det betyder, at Skriften er tilstrækkelig. Vi må forstå, overveje, forklare og undervise, at Skriften er tilstrækkelig. Jeg ved, at Bibelen er tilstrækkelig – Gud har nemlig sagt det til mig:

Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning (2 Tim 3:16-17).

Del indlægget

Af Den 20. januar 2023Kategorier: Bibelen, Bibelens tilstrækkelighed, Ledelse

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.