Selv med Bibelen åben foran os, kan vi forvilde os bort fra Gud.

Vi er så tilbøjelige til at vores tanker kommer bort fra Gud, at enhver aktivitet kan blive en anledning til at synde, også når vi læser Guds ord. Selv i bøn, fællesskab og bibellæsning, hvor formålet er at vokse i gudsfrygt, er vi ikke immune overfor fristelser. Uanset hvor dedikerede vi er, kan vi ende med ikke at ære Gud som vi burde – selv når vi beskæftiger os med Skriften.

Farisæerne havde samme problem med deres bibellæsning. Jesus gik direkte til sagens kerne:

I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. Og dog vil I ikke komme til mig og få liv (Joh 5:39-40).

Farisæerne studerede skrifterne flittigt. De helligede hele deres liv til at lære Moseloven udenad og adlyde den. Men hvad er det Jesus kritiserer dem for? Han siger, at de overså det strålende budskab der blinkede som et moderne neonskilt lige foran øjnene på dem: nemlig “Messias.” Farisæerne kendte Guds ord, men de genkendte ikke Jesus. Guds ord trængte ikke ind i deres hjerter, så de ønskede fællesskab med Messias eller bød ham velkommen.

Forestil dig, at du interesserer dig for dine forfædre, opretter et stamtræ og lærer alt om dine oldeforældre. Du kender deres fødested, deres historie, hvor de arbejdede, hvordan de mødtes osv. Forestil dig nu, at de kommer ind i dit køkken, mens du sidder og spiser aftensmad, men at du ikke kan genkende dem. Derfor rejser du dig ikke fra stolen af begejstring for at give dem et knus. Dette er kun et lille indblik i, hvor vanvittigt det er for os at læse Skriften og overse hvem den handler om: Kristus.

Vi har brug for hjælp, men vi har en Hjælper (Helligånden). Gud elsker at møde os, når vi beder om at møde Ham i hans ord.

Sådan læser man ikke Bibelen

Vi læser ikke Bibelen til ære for Gud, når vi søger viden om Gud, men aldrig møder Gud.

Vi undrer os over farisæernes blindhed, men nogle af os har det samme problem. Vi har det samme problem, når vi under bibelstudiet f.eks. overvældes af dette skriftsted i Hebræerbrevet 4:15:

For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd,

…Men vi nærmer os ikke tillidsfuldt hans trone for at bede. Når vi studerer Bibelen flittigt, men studiet ikke udløser en brændende iver i os for at bede til Gud, så herliggør vi ikke Gud. Vi har måske samme problem, når vi læser Johannes Åbenbaringen 5:13:

Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder,

… Men dette syn af himmelsk tilbedelse bevæger måske ikke vores hjerter til at reagere på samme måde. Vi herliggør ikke Gud i vores bibellæsning, når vi læser den på en overfladisk måde uden at stoppe op og tilbede Gud.

Vi har det samme problem, når vi lærer Salmernes Bog 121:1-2 udenad:

Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, Himlens og jordens skaber,

… Men vi undlader at vende os til Gud i nødens stund. Vi herliggør ikke Gud i vores bibellæsning, når vi skriver en masse bibelvers ned, som vi har lært udenad, som så, når prøvelserne kommer, ikke guider os til at finde tilflugt hos Gud. Vi læser ikke Bibelen til ære for Gud, når den viden, vi søger om Gud, aldrig trænger ind i vores hjerter og leder til et møde med Gud.

Hvad vi længes efter i vores bibellæsning

Vi læser Bibelen til Guds ære, når vi ser Jesus i den og finder glæde. Men nu skal vi undgå at falde helt ned i den anden grøft. Dette betyder ikke, at vi helt skal opgive viden til fordel for en mystisk oplevelse eller en følelse, når vi åbner en tilfældig side i Bibelen hver morgen. Nej, vi stræber ivrigt efter sandheder om Jesus. Men denne søgen efter sandhed bruger vi til at guide vores hjerter til at opnå en korrekt følelse og forståelse i vores liv.

Hvornår har du sidst følt, at du havde mest lyst til at fortsætte med at læse og bede, selvom det snart var tid til at komme afsted på arbejde? Hvornår har du sidst følt, at du bare måtte dele det, du læste med andre? Hvornår er du sidst stødt på et afsnit, der fik dig til at gå på knæ i bøn for dig selv eller en ven (eller måske endda en fjende)? Hvornår var sidste gang dit hjerte sprang af glæde, da Gud åbnede dine øjne for at se vidunderlige ting i Hans ord?

Vi gør en indsats for at tænke dybere over Guds ord for klart at se Jesus og glæde os i Ham. Vi læser vores Bibler til Guds ære, når vi alle:

Med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, [og] forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed (2 Kor 3:18).

Vi ser Jesu herlighed, når vi åbner Guds ord, og Han forvandler os. Vi oplever vækst, og Han får æren.

Hent hjælp hos Helligånden

Vi har brug for hjælp til at læse på den måde, som Gud ønsker, at vi skal læse. Hvis vi er overladt til os selv, falder vi uundgåeligt i den fælde, at vi læser med forstanden uden at have hjertet med. Vi har brug for hjælp, men vi har en Hjælper (Helligånden). Jesus trøstede sine efterfølgere og sagde:

Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig (Joh 15:26).

Paulus beskriver processen ved at sige: “Læg mærke til, hvad jeg siger! For Herren vil give dig indsigt i det alt sammen” (2 Tim 2:7). Vi arbejder på at forstå Guds ord, og han giver os forståelsen. Helligånden guider os i vores læsning, så vi ikke går i stå ved bare viden, men så at vi virkelig forstår, ser Jesus og derved forvandles i vore hjerter og gerninger.

Vi må bede før vores bibellæsning: “Helligånd, vejled mig i sandheden,” (Joh 16:13) og “hjælp mig til at se Jesus i Bibelen her til morgen.”

Vi beder sammen med David:

Gud, du er min Gud, jeg søger dig, min sjæl tørster efter dig, min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land. Ja, jeg vil skue dig i helligdommen og se din magt og herlighed (Sl 63:1).

Vi beder: “Gud, hjælp mig med at møde dig, når jeg læser her til morgen. Hjælp mig med at se din Søns herlighed. Før mig ud over blot at kende ordene og hjælp mig til at se dig. Få mig til at føle det rigtige i de ord, jeg læser. Og vil du forvandle den måde, jeg er forælder på, arbejder og omgås andre på, når jeg derigennem ser din godhed imod mig i dit ord?

Vi har brug for hjælp, men vi har en Hjælper – Helligånden. Gud elsker at møde os, når vi beder om at møde Ham i Hans ord.

Vi læser Bibelen til Guds ære, når vi ser Jesus i den og finder glæde.

Del indlægget

Af Den 5. september 2023Kategorier: Bibelen, Bibelstudie

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.