Hvad betyder det at anse alt som et tab for Kristi skyld? Hvad betyder det at give afkald på alt, hvad vi har for Kristi skyld?

Paulus sagde, at han anså alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus:

Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus (Fil 3:8).

Og et par vers senere siger han:

Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os (Fil 3:17).

Så dette er et påbud til alle troende.

Grundlæggende kristendom

Dette er, hvad det betyder at være kristen. Det er ikke avanceret discipelskab, det er grundlæggende kristendom. Dette bekræftes i Jesu ord:

Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget (Luk 14:33).

At give afkald på alt, hvad vi har, er det samme som at anse “alt som tab.” Det er, hvad der sker i omvendelsen. Du kan ikke være en discipel uden give afkald og anse alt som tab. Jesus sagde selv alt dette, og at anse alt for tab sker i omvendelsen. Du kan ikke være en discipel uden at du vil give afkald på alt. Jesus beskriver denne omvendelse i en lignelse:

Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer og køber den mark (Matt 13:44).

På lignelsessprog betyder dét, at sælge alt, hvad du har med glæde, for at få skatten i Himmeriget: at anse alt som tab for at vinde Kristus.

At blive en kristen er altså at vågne op fra den åndelige døds blindhed og finde Jesus så alt-tilstrækkelig og alt-tilfredsstillende, at vi:

  1. Anser alt for tab.
  2. Giver afkald på alle vores værdier.
  3. Og i lignelsessprog, sælger vi alt vi har for at eje skatten i Kristus.

Hvordan anser man alt som tab?

Hvad betyder det rent praktisk i hverdagen at anse alt som tab? Det betyder mindst fire ting:

1. At give afkald på alt (at anse alt som tab) betyder, at hvis vi skal vælge mellem Kristus og noget andet, så vil vi vælge Kristus.

Det vil sige, at selvom Gud ikke konstant konfronterer os med kriser, hvor vi skal træffe et enten-eller valg, er vi som troende altid forberedte, og vi har fast besluttet i vores hjerter, at hvis valget skal træffes, vil vi vælge Kristus.

2. At give afkald på alt (at anse alt som tab) betyder, at vi vil håndtere alting på måder, der bringer os tættere på Kristus, så vi får mere af Kristus og nyder mere af Ham gennem den måde, vi forholder os til alt på.

Det vil sige, at vi både vil tage imod alle livets glæder ved at være taknemmelige over for Kristus, og udholde alle smertefulde prøvelser ved at være tålmodige gennem Kristus.

3. At give afkald på alt (at anse alt som tab) betyder, at vi vil stræbe efter at håndtere tingene i denne verden på måder, der viser, at de ikke er vores skat, men snarere at Kristus er vores skat.

Det vil sige, at vi vil holde løst på tingene, være generøse med det vi ejer og se tingene som gaver vi har fået fra Kristus. Vi vil stræbe efter at udleve paradokset i 1 Korintherbrev 7:30-31:

De, der køber, som om de ingenting fik, og de, der gør brug af verden, som om de ikke udnyttede den. For denne verden, som den er, går til grunde.

4. At give afkald på alt (at anse alt som tab) betyder, at hvis vi mister noget af alt, hvad denne verden kan tilbyde, vil vi ikke miste vores glæde, vores skat, eller vores liv – fordi Kristus er vores glæde, vores skat og vores liv.

Det vil sige, at vi ikke vil brokke os over mindre tab (Fil 2:14). Og ved større tab som f.eks. dødsfald vil vi sørge, men ikke som de, der ikke har noget håb (1 Thess 4:13).

En fast, glad, definerende beslutning

At blive en kristen er at finde Jesus alt-tilstrækkelig og alt-tilfredsstillende.

Dette er, hvad jeg tror, det betyder at finde Jesus så alt-tilstrækkelig og alt-tilfredsstillende, at vi:

  1. Anser alt som tab (Filip 3:8),
  2. Giver afkald på sit eget (Luk 14:33),
  3. Og “sælger” alt, hvad vi har, for at eje skatten i Kristus (Matt 13:44).

Ingen af os elsker Kristus så perfekt eller lever så konsekvent. Men at være en efterfølger af Jesus, at være en sand kristen, betyder, at disse fire måder at håndtere “alt” på vil være den faste, glade, definerende beslutning i vores liv.

Dette er, hvad vi mener, når vi siger med Paulus:

Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre.

Del indlægget

Af Den 6. juni 2023Kategorier: Discipelskab, Evangeliet

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.