De gode nyheder

Evangeliet er de gode nyheder om, hvad Jesus Kristus har gjort for at forsone syndere med Gud.

Her er hele historien:

  1. Den eneste ene Gud som er hellig, skabte os i sit billede for at vi kan lære ham at kende (1 Mos 1:26-28).
  2. Men vi syndede og blev adskilt fra ham (1 Mos 3, Rom 3:23).
  3. I sin store kærlighed sendte Gud sin søn Jesus – sendt som en konge for at redde sit folk fra deres fjender (bl.a. fra deres egen synd) (Sl 2, Luk 1:67-79).
  4. Jesus etablerede sit rige ved at fungere både som formidlende præst og som et offer. Han levede et perfekt liv og døde på korset, hvorved han selv opfyldte loven og tog straffen for mange menneskers synder på sig (Mark 10:45, Joh 1:14, Hebr 7:26, Rom 3:21-26, 5:12-21), derefter genopstod Kristus fra de døde og viste dermed, at Gud accepterede hans offer, og at Guds vrede mod os fuldt ud blev tilfredsstillet (ApG 2:24, Rom 4:25).
  5. Gud kalder os nu til at omvende os fra vores synder og stole på Kristus alene for vores tilgivelse (ApG 17:30, Joh 1:12). Hvis vi omvender os fra vores synder og stoler på Kristus, er vi født på ny for at leve et nyt liv: Et evigt liv med Gud (Joh 3:16).

Se – det er gode nyheder!

En god måde at sammenfatte de gode nyheder på er ved bibelsk at forklare, hvad Guds ord siger om: Gud, mennesket, Kristus og vores respons:

  1. Gud. Gud er skaber af alle ting (1 Mos 1:1). Han er fuldkommen hellig, værdig til al tilbedelse og vil straffe synden (1 Joh 1:5, Åb. 4:11, Rom 2:5-8).
  2. Mennesket. Alle mennesker er blevet syndige af natur selvom de første mennesker blev skabt med en god natur (1 Mos 1:26-28, Sl 51:5, Rom 3:23). Fra fødslen er alle mennesker fremmedgjort fra Gud. De er fjendtligt indstillet over for Gud og underlagt hans vrede (Ef 2:1-3).
  3. Kristus. Jesus Kristus er fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Han levede et syndfrit liv. Han døde på korset for at bære Guds vrede for de troende. Han opstod fra graven for at give sit folk evigt liv (Joh 1:1, 1 Tim 2:5, Hebr 7:26, Rom. 3:21-26, 2 Kor 5:21, 1 Kor 15:20-22).
  4. Respons. Gud kalder alle mennesker overalt til at omvende sig fra deres synder og stole på Kristus for at blive frelst fra Guds vrede (Mark 1:15, ApG 20:21, Rom 10:9-10).

Del indlægget

Af Den 1. januar 2023Kategorier: Evangeliet, Frelse, Tro

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.