Det er et af de vigtigste spørgsmål, der nogensinde kan stilles:

Hvad skal jeg tro på for at blive frelst?

Og det blev stillet til pastor John for et par år siden i en Q&A-session (spørgsmål og svar-session). Her er, hvad pastor John svarede på spørgsmålet: Paulus siger: “Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst” (ApG 16:31). Han siger: “For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses” (Rom 10:9).

Det væsentlige problem

Jeg vil bruge bibelvers som ovenstående og sige, at man bør begynde med centrum – Jesu død. Han døde for vores synder, hvilket betyder, at jeg må tro på, at jeg er en synder.

En person, der ikke tror på, at han eller hun er en synder, kan ikke blive frelst. Hvis der ikke er noget at tilgive, gjorde Kristus ikke noget for mig. Hvis Han ikke gjorde noget for mig, tror jeg ikke på Ham til frelse. Hvis jeg ikke tror på Ham for at blive frelst, er jeg ikke frelst. Så du må tro på, at du er en synder.

Du må også tro på, at der findes en Gud, som har skabt muligheden for synd. Det vil sige, at synd kun betyder noget, når du ikke lever op til din Skabers forventninger. Så der må være en Skaber og en Gud derude, som har forventninger til os mennesker: At vi skal stole på Ham, elske og leve for Ham. Og vi fejler i forhold til at opfylde disse forventninger. Fordi vi ikke stoler på Gud, elsker Ham og lever for Ham, er vi under Hans hellige dom og vrede. Det må du tro på.

Hvis du er en synder, og der findes en hellig Gud, og du definerer synd som en manglende overholdelse af Guds krav, så må du forstå, at Han er vred over dette. Og du må forstå, hvad Han har gjort for at løse problemet. Gud er retfærdig og Han er en god dommer, der hver dag harmes over det onde.

Den afgørende løsning

Vores synd adskiller os fra Gud, og det betyder at mennesker, der ikke er tilgivet og ikke omvender sig, er på vej til helvede. Men hvad har Gud gjort for at løse problemet? Han har sendt sin Søn til verden, og du er nødt til at tro på, at Jesus er Gud. I Salmernes Bog 49:8 står der, at ingen kan betale en løsesum for et andet menneske. Og kun få vers senere står der, at Gud vil betale løsesummen (Sl 49:16). Gud kunne ikke have brugt Johannes, Peter eller Paulus til at dø for os. Faderen var nødt til at lade Gud-mennesket, Jesus, for os.

Og det vil sige, at troen på, at Jesus er Gud, er afgørende for ens frelse.

Og hvad gjorde Jesus så? Jo, Han levede et perfekt liv i dit sted, hvis du tror. Du kan ikke tro på, at Jesus syndede og så blive frelst. Det tror jeg ikke, for så var det fuldbragte offer på korset ikke det, der var nødvendigt for dig. Og det Gud gjorde, tror du i virkeligheden ikke på. Kristus er altså den syndfrie Guds Søn. Han gav sig selv hen for at dø i mit sted: Den stedfortrædende dimension af Kristi død for mine synder.

I Bibelen er der mange måder at tale om Kristi død på. Og jeg tror, at man kan være nok så forvirret over nogle af formuleringerne og alligevel blive frelst. Jeg vil ikke begynde at opremse alle de måder, som Bibelen taler om det på, og hvor forvirret man kan være over dem og alligevel blive frelst. Lad os komme til sagen: Jesus Kristus er centrum i evangeliet om, hvordan vi kan komme i et ret forhold til Gud. Han er Guds Søn, som aldrig syndede, som trådte i mit sted og påtog sig Guds vrede for mig og døde i mit sted. Hvis Kristus forblev i graven, ville vi stadig være i vores synder. Derfor må vi tro på, at Kristus opstod fra de døde, og at Han sidder ved Faderens højre hånd i Himlen.

Kan du tro på det?

Ovenstående læresætninger er hvad du må tro på. Du kan måske fremhæve nogle flere emner, som teologisk set ville være så tæt knyttet til disse, at jeg ville sige: “Ja, det skal også med.” Men hvis nogen spurgte mig: “Hvad skal jeg tro?” Så ville jeg sige: “Det er den kerne af læresætninger, som du skal vide – om dig selv, om Gud og om korset.”

Du er nødt til at kende sandheden om dig selv, Gud og korset.

En anden ting: Jeg antager, at de, som spurgte, troede, fordi de sagde: “Hvad skal jeg tro?” Men du skal tro noget om den ægte tro, hvilket betyder, at den er nødvendig. Hvis du siger: “Åh, det forstår jeg altsammen. Nu vil jeg gøre noget for at behage Gud, så frelsen også gælder for mig. Jeg vil overholde 85% af Guds bud, så at jeg kan arbejde mig til min frelse” – så har du intet forstået. Og så er du ikke frelst.

Det, der kræves for at blive frelst, det må du tro: at Kristus én gang for alle har betalt for dine synder på korset. Det kan du ikke arbejde dig til. Gud giver troende ret til at modtage frelsen ufortjent:

Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn (Joh 1:12).

Jeg tror, at synd, Gud, korset og tro opsummerer kernen – det er de fire sandheder, man skal omkring.

Hvad med Treenigheden?

Pastor John blev derefter stillet et opfølgende spørgsmål:

Skal man forstå Treenigheden for at blive frelst?

Her er, hvad han svarede:

De behøver bestemt ikke at kende ordet Treenighed. De ville ikke behøve at kunne formulere det særlig godt. Men det, de ikke skal gøre, er at benægte væsentlige sandheder om Treenigheden. Det vil sige, at en person godt kan være frelst uden at have hørt noget om Treenigheden. Men hvis du sagde til dem: “Den Jesus, som du tror på, er Han guddommelig eller bare et menneske?” Hvis de sagde, at Han ikke er guddommelig, vil jeg mene, at det er et kæmpe problem. Med andre ord har det konsekvenser, hvad man tror og ikke tror at Treenigheden indebærer og betyder.

Jeg vil dog sige, at jeg ikke mener, at man behøver at have hørt om Helligånden for at blive frelst. Er det radikalt? Det tror jeg ikke. Hvis du får undervisning om Helligånden og hvad Han har gjort for dig og siger: “Åh, nej, nej, nej. Jeg tror ikke på noget af det. Jeg tror ikke på, at det krævede noget af Helligånden for at frelse mig,” – så vil jeg sætte spørgsmålstegn ved din frelse.

Men du godeste, jeg har lige brugt fem minutter på at pakke evangeliet ud, og jeg har ikke nævnt Helligånden. Og det er ikke, fordi Helligånden ikke er vigtig. Vi ville aldrig tro uden Ham. Men jeg tror ikke, at det er vigtigt at kende alle detaljer om, hvordan Gud fik dig til at tro. Men at benægte det, når man først kender til det, ville undergrave væsentlige dele i den kristne tro.

Del indlægget

Af Den 30. maj 2023Kategorier: Evangeliet, Frelse, Tro

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.