Sandhed uden evangeliet slår ikke til. Vores sjæle har desperat brug for evangeliet.

At lære Guds nåde at kende i sandhed (Kol 1:6) er som et elektrisk stød, der bringer en død sjæl til live, og den påvirkning, der holder sjælen i live. Evangeliet er det brændstof, der vækker og giver energi til menneskehjertet. Ingen anden sandhed kan gøre dette, hvor vigtig den sandhed end er. To plus to er lig med fire – det er sandt. Men den sandhed sætter ikke gang i og giver ikke fremdrift til en svækket sjæl.

Det er fantastisk og godt at lære forskellige sandheder fra Bibelen. Og der er mange afgørende sandheder at lære. Men vi må ikke gå glip af eller forsimple den éne sandhed i evangeliet, som er “sandhedens ord” (Ef 1:13, Kol 1:5)  – et budskab, der er så centralt og betydningsfuldt, at apostlen Paulus ikke blot kalder det en sandhed, men sandheden, igennem alle pastoralbrevene (1 Tim 2:4, 3:15, 4:3, 6:5, 2 Tim 2:18, 25, 3:7, 8, 4:4, Titus 1:1, 14).

De 12 bibelvers om evangeliet

Sandhed uden evangeliet slår ikke til. Vores sjæle har desperat brug for evangeliet.

For nyligt udarbejdede vi to korte lister over bibelvers, der især belønner de som opmærksomt gør en indsats for at gemme disse vers i deres hjerter. Den ene liste bestod af ti passager, som pastorer skal lære fuldstændig udenad. Den anden bestod af ti enkelt-vers, der opsummerer evangeliet for alle. Her i blogindlægget vil vi opslå 12 omhyggeligt udvalgte passager om evangeliet, der på blot to til fire vers kommer ind til selve kernen af de gode bibelske nyheder.

Disse korte passager er lige til at lære udenad. De berettiger i det mindste en længere tids refleksion. Byg dit trosliv op på dem, omkring dem, lad dem forme alting og give smag til alt. Tyg på dem – og sug al den gode kraft ud af dem.

Esajas’ Bog 53:4-6

Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vores skyld ramme ham.

Romerbrevet 3:23-24

For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Romerbrevet 4:4-5

Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham [Gud], som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed.

1 Korintherbrev 15:3-4

Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne.

Galaterbrevet 3:13-14

Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld – der står jo skrevet: “Forbandet er enhver, der hænger på et træ” – for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os.

Efeserbrevet 2:4-5

Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst.

Filipperbrevet 2:6-8

Han [Jesus], som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.

Kolossenserbrevet 1:19-20

For i ham [Jesus] besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.

Kolossenserbrevet 2:13-14

Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.

Titusbrevet 3:4-7

Men da Guds, vores frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vores frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv.

Hebræerbrevet 2:14-17

Siden børnene [de kristne] alle er af kød og blod, måtte [Jesus] også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor måtte han i ét og alt blive som sine brødre for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperstepræst, der kunne sone folkets synd.

1 Petersbrev 2:22-25

Han [Jesus] gjorde ikke synd, og der fandtes ikke svig i hans mund, han svarede ikke med skældsord, da han blev skældt ud, under sine lidelser truede han ikke, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt; på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. For I fór vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand.

Del indlægget

Af Den 31. januar 2023Kategorier: Åndelige discipliner, Evangeliet, Tro

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.