John Piper skrev dette inden sin forestående operation for prostatakræft: Jeg tror på Guds kraft til helbredelse – ved mirakler og medicin. Jeg tror, at det er rigtigt og godt at bede om begge former for helbredelse.

Kræft er ikke forgæves, når den bliver helbredt af Gud. Han får æren, og det er derfor, at kræft eksisterer. Så hvis du ikke beder om helbredelse, kan kræften være forgæves.

Men helbredelse er ikke Guds plan for alle. Og der er mange andre måder at spilde kræften på og de muligheder den præsenterer os med. Jeg beder for mig selv og for dig om, at vi ikke vil forspilde denne smerte.

1. Du vil spilde din kræft, hvis du ikke tror på, at Gud har designet den til dig

Det duer ikke at sige, at Gud kun bruger vores sygdom til at drage os tættere på Ham. Nej, Gud har også designet den. Det, som Gud tillader, tillader Han af en grund. Og den grund er Hans design. Hvis Gud forudser, at molekylær udvikling bliver til kræft, kan Han stoppe den eller lade være. Hvis Han ikke gør det, har Han et formål. Da Han er uendelig vis, er det rigtigt at kalde dette formål for et design. Satan er også en realitet og forårsager både mange fornøjelser og smerter. Men han er ikke ultimativ magtfuld. F.eks. da Satan ramte Job med ondartede bylder (Job 2:7), tilskrev Job i sidste ende dette til Gud (Job 2:10) – og forfatteren til Jobs bog er enig:

Jobs venner viste deres medfølelse og trøstede ham på grund af al den ulykke, Herren havde bragt over ham (Job 42:11).

2. Du vil spilde din kræft, hvis du tror, at den er en forbandelse og ikke en gave

“Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus” (Rom 8:1). “Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld” (Gal 3:13). “For Herren er sol og skjold, Herren giver nåde og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt” (Sl 84:12).

Guds mål med vores kræftsygdom er at få fjernet al vores selvsikkerhed, så vi helt og holdent stoler på Ham.

3. Du vil spilde din kræft, hvis du søger trøst i dine odds for at overleve frem for hos Gud

Guds plan med din kræft er ikke at træne dig i den rationalistiske, menneskelige beregning af hvilke chancer du har for at overleve. Verden finder trøst i deres odds, men det skal vi kristne ikke. Nogle beregner deres sandsynlighed for overlevelse i procenter og andre beregner omkostningen af behandlingen (hvilke bivirkninger de vil få). I Salmernes Bog 20:7 læser vi: “Andre påkalder vogne og heste, men vi stoler på Herren vor Guds navn”.

Guds plan står klart i 2 Korintherbrev 1:9:

Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde.

Guds mål med vores kræftsygdom (blandt tusinde andre gode ting) er at fjerne vore hjerters selvsikkerhed, så vi helt og holdent stoler på Ham.

4. Du vil spilde din kræft, hvis du ikke tænker over døden

Vi skal alle dø, hvis altså Jesus udskyder sin genkomst. Det er dumt ikke at tænke på, hvordan det vil være at forlade dette liv og møde Gud. I Prædikerens Bog 7:2 står der:

Hellere gå til sorgens hus [en begravelse] end til festens hus, for i sorgens hus ender alle mennesker, og det skal den levende lægge sig på sinde.

Hvordan kan man tage det til sig, hvis man ikke vil tænke på det? I Salmernes Bog 90:12 står der:

Lær os at holde tal på vores dage, så vi får visdom i hjertet.

At tælle sine dage betyder at tænke på, hvor få de er, og at de vil ende. Hvordan vil du få et hjerte fyldt med visdom, hvis du nægter at tænke på det? Sikke spild, hvis vi ikke tænker på døden.

5. Du vil spilde din kræft, hvis dit fokus er at besejre kræften for at holde dig i live frem for at værdsætte Kristus

Kræften vinder ikke, hvis du dør. Den vinder, hvis du undlader at værdsætte Kristus.

Satans og Guds planer med din sygdom er ikke den samme. Satan har til hensigt at ødelægge din kærlighed til Kristus. Gud har til hensigt at forstærke din kærlighed til Kristus. Kræften vinder ikke, hvis du dør. Den vinder, hvis du undlader at værdsætte Kristus. Guds plan er at vænne dig af med verdens måder at tænke og leve på og lære dig, at Kristus er alt, hvad du behøver. Det skal hjælpe dig til at sige og føle: “Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre”(Fil 3:8). Og at du derfor ved:

Thi for mig er livet Kristus, og døden en vinding (Fil 1:21).

6. Du vil spilde din kræft, hvis du bruger for meget tid på at læse om kræft og ikke nok tid på at læse om Gud

Det er ikke forkert at vide noget om kræft. Uvidenhed er ikke en dyd. Men mere viden er lokkemad og manglende iver efter at lære Gud bedre at kende er symptomatisk for vantro. Kræft er tiltænkt som et middel til at vække os til at indse Guds virkelighed. Meningen er, at sygdommen skal medvirke til at ligge vægt på følelserne og kraften i denne befaling:

Lad os kende Herren, lad os stræbe efter at kende ham. Han bryder frem så sikkert som morgenrøden, han kommer til os som regnskyl, som forårsregn, der væder jorden (Ho 6:3).

Sygdommen skal vække os til sandheden i Daniels Bog 11:32: “Men det folk, der kender sin Gud, står fast i ord og gerning.” Den skal gøre os til et frugtbærende træ som ikke kan rokkes:

Men (han) har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham (Sl 1:2-3).

Sikke spild af tid med kræft, hvis vi dag og nat læser om kræft og ikke om Gud.

7. Du vil spilde din tid med kræft, hvis du lader den drive dig ind i ensomhed frem for at forstærke dine relationer ved at vise, hvor meget de betyder for dig

Da Epafroditus bragte gaverne til Paulus sendt af kirken i Filippi, blev han syg og var døden nær. Paulus fortæller filipperne:

Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg (Fil 2:26).

Sikke et fantastisk svar! Der står ikke, at de var bedrøvet over, at han var syg, men at han var bedrøvet, fordi de hørte, at han var syg. Det er et sådant hjerte, som Gud sigter mod at skabe med sygdommen: Et dybtfølt og omsorgsfuldt hjerte for mennesker. Spild ikke din tid med kræft ved at blive indadvendt.

8. Du vil spilde din kræft, hvis du sørger som dem, der ikke har noget håb

Paulus brugte denne formulering i forhold til dem, hvis kære var døde:

Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb (1 Thess 4:13).

Der er en sorg over døden. Selv for den troende, der dør, er der et midlertidigt tab: Tab af vores kroppe, tab af vores kære og tab af vores jordiske tjeneste. Men sorgen er anderledes – den er gennemsyret af håb fordi vi skal være sammen med Herren:

Men vi er ved godt mod og vil hellere bryde op fra legemet og have hjemme hos Herren (2 Kor 5:8).

Spild ikke din kræftsygdom på at sørge som dem, der ikke har dette håb.

9. Du vil spilde din tid med kræft, hvis du behandler synden lige så afslappet som før

Er dine besættende synder lige så tiltrækkende, som de var, før du fik kræft? Hvis ja, så spilder du din tid med kræft. Kræft er designet til at ødelægge appetitten for synd: Stolthed, grådighed, begær, had, utilgivelighed, utålmodighed, dovenskab, udskydelser – alt dette er de modstandere, som kræft er beregnet til at angribe. Tænk ikke bare på at kæmpe mod kræft. Tænk også på at kæmpe med kræft. Alle disse synder er større fjender end kræft. Spild ikke den kraft, som sygdommen giver, på ikke at knuse disse synder. Lad din forståelse for at du skal leve evigt, få denne tids synder til at se ligeså nyttesløse ud, som de i virkeligheden er: “For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv?” (Luk 9:25).

Tænk ikke bare på at kæmpe mod kræft. Tænk også på at kæmpe med kræft.

10. Du vil spilde din tid med kræft, hvis du undlader at bruge den som et middel til at vidne om Kristi sandhed og herlighed

Kristne befinder sig aldrig et sted ved en guddommelig tilfældighed. Der er grunde til, at vi ender, hvor vi gør. Tænk på, hvad Jesus sagde om smertefulde, uplanlagte omstændigheder:

Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholdere på grund af mit navn (Luk 21:12-13).

Sådan er det også med kræft. Dette vil være en mulighed for at bære vidnesbyrd. Kristus er uendeligt værdig. Her er en gylden mulighed for at vise, at Han er mere værd end dit fysiske liv. Spild ikke denne mulighed.

Husk, at du ikke står alene tilbage. Du vil få den hjælp, du har brug for:

Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus (Fil 4:19).

Del indlægget

Af Den 11. juli 2023Kategorier: Evigheden, Guds suverænitet, Håb, Prøvelser

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.