En studiebibel er en bog, der indeholder hele bibelteksten samt yderligere indhold som for eksempel kommentarer, der hjælper læseren til bedre at forstå og anvende Bibelen.

Hvordan bør du så bruge en studiebibel?

Her er nogle forslag til, hvad du skal gøre og ikke skal gøre.

1. Brug ikke dårlige studiebibler

Generelt er det bedre at bruge en almen studiebibel frem for en niche-studiebibel, som eksempelvis henvender sig til katteelskere eller sekstenårige, der er vilde med skateboarding og grunge musik.

Som en generel regel, følg gerne dette råd: hvis titlen på studiebibelen er noget i retning af Peter Plys eller Skagensmalernes Studiebibel, bør du undlade at bruge den.

2. Brug kvalitets-studiebibler

Jeg har netop afsluttet omkring fem års arbejde på en studiebibel, som for nylig er blevet udgivet: NIV (New International Version) Zondervan Study Bible (Don Carson er hovedredaktør).

I forbindelse med min redigering af denne studiebibel, undersøgte jeg mange andre studiebibler. Efter min vurdering var de fire bedste studiebibler på det tidspunkt: ESV (English Standard Version) Study Bible, NIV (New International Version) Study Bible (som stadig udgives), HCSB (Holman Christian Standard Bible) Study Bible og NLT (New Living Translation) Study Bible. Nu mener jeg, at de to bedste studiebibler, der findes, er ESV Study Bible og NIV Zondervan Study Bible.

NordicHope Press vil også anbefale disse studiebibler ESV MacArthur Study Bible og The Reformation Study Bible-ESV.

3. Brug ikke noterne som en “krykke” eller smutvej i stedet for selv at forholde dig dybtgående til teksten

Der er intet der kan erstatte den primære tekst. En times omhyggelig læsning og meditation af selve Bibelen er mere værd end ti timers læsning af studiebibel-noter.

4. Bland ikke Guds ords autoritet sammen med tekst fra noterne

Gud har inspireret Bibelen. Han har ikke inspireret kommentarerne til Bibelen.

5. Benyt en studiebibel på samme måde, som du ansvarligt ville bruge andre ressourcer, der hjælper dig med at forstå og anvende Bibelen bedre

Der er fem teologiske discipliner, og en god studiebibel vil hjælpe dig med dem alle – især den første.

1. Eksegese

Eksegese er fortolkningen af en tekst, hvor man analyserer, hvad forfatteren oprindeligt havde til hensigt at kommunikere.

Eksegese trækker meningen ud af en tekst (hvilket er godt!), og “eisegese” læser en mening ind i en tekst (hvilket er dårligt!). Med andre ord drejer eksegese sig om fortolkningen af en tekst, ved at analysere forfatterens oprindelige mening og hvad personen ønskede at kommunikere gennem teksten. Eksegese er i sin essens omhyggelig læsning som sikrer at det, som tekstens  forfatter udtrykte og mente, også er den betydning der kommer frem i læsningen. En ekseget er primært optaget af at fortolke teksten – det vil sige at afdække forfatterens oprindelige mening Hvad indebærer det?

Genre. Fastlæg regler for, hvordan man fortolker en teksts litteratære stil.

Tekstkritik. Undersøg tekstens oprindelige ordlyd eller formulering.

Oversættelse. Oversæt den hebraiske, aramæiske eller græske tekst, og sammenlign forskellige oversættelser med hinanden.

Græsk grammatik. Sæt dig ind i, hvordan sætninger opbygges og formidler gennem ord, vendinger og sætninger.

Argumentdiagram. Følg det logiske argument i teksten ved at benytte teknikker som parenteser, opdeling af sætningsled eller “arcing,” hvis formål er at afdække den dybere struktur og logik i en tekst. Hvis du vil dykke dybere ned i denne metode, er der ressourcer og værktøjer online, især fra desiringgod.org, hvor du kan finde vejledning og eksempler på “arcing.”

Historisk-kulturel kontekst. Forstå den specifikke situation: hvor og hvornår forfatteren skrev, samt eventuelle relevante historiske og kulturelle detaljer, som forfatteren enten direkte refererer til eller antager i teksten.

Litterær kontekst. Forstå den specifikke passages betydning ud fra konteksten af hele værket.

Ordstudier. Gå i dybden med nøgleord, sætninger og begreber for at forstå deres præcise betydning og nuancerne i teksten.

En god studiebibel tager højde for alle disse aspekter og fremhæver det mest betydningsfulde for forståelsen af Bibelens bøger og bestemte passager. Indledningerne til hver enkelt bog i Bibelen uddyber den overordnede litterære sammenhæng så vel som den relevante historisk-kulturelle kontekst, mens studienoterne belyser de enkelte elementer indenfor denne større ramme.

Når vi beskæftiger os med en bibeltekst, bør vi aldrig kun begrænse os til eksegese: Vi må også forstå god teologi i alle dens facetter: bibelsk, historisk, systematisk og praktisk teologi.

2. Bibelsk teologi

Skab sammenhængende forbindelser med hele kanon i Bibelen ud fra dens egne præmisser, og gennem hele Bibelhistorien. Det er især vigtigt at forstå, hvordan det Gamle og Nye Testamente komplementerer hinanden og når deres højdepunkt i Kristus. Dette er et af de mest fremtrædende temaer i NIV Zondervan Study Bible.

3. Historisk teologi

Undersøg og vurder, hvordan betydningsfulde eksegeter og teologer, både fra fortiden og nutiden, har forstået Bibelen og teologien.

4. Systematisk teologi

Vurder hvordan en passage teologisk set hænger sammen med Bibelen som helhed. Dette er netop en af de store styrker ved ESV Study Bible, The Reformation Study Bible samt ESV MacArthur Study Bible. 

5. Praktisk teologi

Anvend teksten i dit eget liv, i kirken og verden.

Studiebibler af høj kvalitet er nogle af de mest værdifulde værktøjer, du kan anvende for bedre at forstå og anvende Bibelen. Så benyt dem endelig – men gør det ansvarligt og med det primære fokus på den Gud-inspirerede tekst.

Del indlægget

Af Den 19. september 2023Kategorier: Bibelen, Studiebibel

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.