Det er populært at tale om evangeliet om riget i de her dage.

Handler evangeliet om riget om noget jordisk?

Mange mennesker påstår, at da Jesus kom for “at prædike evangeliet om riget” (Matt 4:23) forkyndte han et budskab, der handlede om at vælte onde regeringsmagter, om at forvandle samfundet og om at løfte de fattige op. Alle slags revolutionære kan tilslutte sig de her idéer.

Men er det hvad Bibelen mener, når den taler om evangeliet om riget? Ikke helt.

Da evangelisten Filip prædikede “evangeliet om Guds rige” troede mænd og kvinder på budskabet og blev døbt (ApG 8:12). Evangeliet om riget kaldte dem til at vende om fra deres synd, stole på Jesus Kristus og begynde et nyt liv som symboliseres i dåben.

Hvad betyder det at himmeriget er kommet nær?

Når Jesus på den anden side taler om, at himmeriget er kommet nær (Mark 1:15) henviser han til noget virkeligt revolutionerende. Jesus henviser til, at Guds frelsende herredømme på en måde er kommet tættere på med sin egen komme til verden, hvilket aldrig er sket før i hele menneskehedens historie. Han siger, at Guds løfter om at etablere sit rige er ved at blive opfyldt, og at Gud en dag vil iværksætte en ny skabelse, som allerede nu er blevet indviet gennem Jesu opstandelse (Kol 1:18; 2 Kor 5:17). Den nye skabelse vil være et sted med fuldkommen retfærdighed og fred – et sted, hvor der ikke vil være ondskab (Åb 21:1-5).

Selvom evangeliet om riget har markante globale konsekvenser, er det grundlæggende budskab dette: Hvad Jesus har gjort for at frelse syndere.

Jesus sagde, at medmindre et menneske bliver født på ny – dvs. bliver åndeligt levende, hvilket kun kan ske ved at høre eller læse evangeliet (1 Pet 1:23) – kan han eller hun ikke komme ind i Guds rige (Joh 3:5).

Paulus gør det klart at den eneste måde hvorpå nogen kan få del i riget er ved at tro på Jesus Kristus og derefter leve et liv, der viser at troen er en realitet (1 Kor 6:9-11, 15:50).

Jesus har løskøbt sit folk til at arve Guds rige

Evangeliet om riget er i sidste ende et budskab om en konge, der døde for sine fjender, så de, der tror på ham, kan arve det rige, han har løskøbt dem til.

Del indlægget

Af Den 4. april 2023Kategorier: Evangeliet, Omvendelse

Tilmeld dig vores nyhedsfeed.

Tilmeld
dig vores
nyhedsfeed.

Tilmeld dig vores nyhedsfeed og modtag seneste blogindlæg direkte til din email.